swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wielka historia Polski Tom 3 Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506)
Krzysztof Baczkowski

Periodyzacja dziejów stanowi ważny element poznania historycznego. Z trudnościami, jakich nastręcza jej stosowanie, spot...

40,50 zł
Wielka Historia Polski Tom 7 Polska w czasach walk o niepodległość (1815 - 1864)
Marian Zgórniak

Podział historii na okresy nie pokrywa się w pełni z podziałem dziejów ludzkości na kalendarzowe stulecia, a historia kr...

40,50 zł
Wielka historia Polski Tom 8 Od niewoli do niepodległości (1864-1918)
Józef Buszko

Dzieje Polski, zawarte w niniejszym tomie, otwiera w zasadzie rok 1864, który stanowi podstawowy punkt wyjścia w naszych...

40,50 zł
Wielka historia Polski Tom 9 Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918 - 1945)
Czesław Borzoza

Praca obejmuje lata 1918-1945. Daty te, stanowiące granice omawianej epoki, są jednak wyznaczane mniej arbitralnie niż d...

40,50 zł
Wielka historia Polski Tom 10 Od drugiej do trzeciej Rzeczypospolitej (1945 - 2001)
Andrzej Leon Sowa

Określenie „Polska Ludowa” używane wobec państwa polskiego w latach 1945-1989 nie jest określeniem precyzyjnym. Niezależ...

40,50 zł
Marzec 1968 roku w województwie katowickim
Sylwester Fertacz, Kazimierz Miroszewski

Książka dotyczy marcowych wydarzeń 1968 roku w ówczesnym województwie katowickim. Uwagę zwrócono przede wszystkim na ani...

27,68 zł
Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen (1243-1525). Organisation - Ausstattung - Rechtsprechung - Geistlichkeit - Gläubige
Andrzej Radzimiński

Die „Prussia Sacra“ wurde mit dem ersten Band 2002 damals noch vom Direktor des Max-Planck-Instituts für Geschichte in G...

66,42 zł
Trzy misje. Rokowanie dyplomatyczne pomiędzy Rzeczypospolitą a Moskwą w latach 1613-1615
Wojciech Polak

Celem niniejszej książki jest omówienie rokowań dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą a Państwem Moskiewskim w latach ...

23,85 zł
Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu
Ewa Oktawia Braniewicz, Patryk Kowalczyk

"Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem rzymskim...

13,32 zł
Monarchia, wojna, człowiek

Felix Austria, Austria szczęśliwa ze znanego piętnastowiecznego dystychu, to wyobrażenie mityczne, mocno osadzone we wsp...

32,40 zł