swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne
Franciszek Wasyl

Niniejsza praca powstała jako wynik połączonych zainteresowań jej autora demografią historyczną oraz historią Ormian pol...

27,00 zł
Miejsca (nie)pamięci
Wiktoria Kudela-Świątek

Książka dotyczy bardzo istotnego tematu w kontekście kształtowania polityki pamięci i tożsamości współczesnego państwa u...

18,00 zł
Rodziłem się Żydem...
Adam Kaźmierczyk

Otrzymujemy bardzo dobrą, pionierską pracę o ważnym, acz dotychczas nieco zapomnianym problemie. Autorowi udało się zebr...

22,50 zł
Wieki Stare i Nowe. T. 7 (12)

Tom 7 (12) „Wieków Starych i Nowych” cechuje duża różnorodność tematyczna, zawiera on bowiem artykuły podejmujące rozważ...

22,14 zł
Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji
Michał Kuryłowicz

Michał Kuryłowicz - dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwer...

18,00 zł
Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich

Na wiele wieków, z Polską, jak mało z którym krajem, Żydzi związali swoje losy. Znani z przedsiębiorczości, odgrywali wa...

23,76 zł
Pomiędzy afirmacją a negacją. Ruch młododemokratyczny w PRL
Adrian Tyszkiewicz

Praca Adriana Tyszkiewicza jest monografią poświęconą młodzieżówkom Stronnictwa Demokratycznego, działającym w Polsce po...

18,00 zł
Pamięć imperiów w Europie Wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania
Andrzej Nowak, Marek Wojnar, Mikołaj Banaszkiewicz, Marcin Maciuk, Marek Hańderek, Aleksander Łaniewski

XX-wieczne totalitaryzmy i starsze od nich, częściowo nakładające się na nie dziedzictwo imperialne (a także dziedzictwo...

22,50 zł
Arabska wiosna w Afryce północnej
Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Joanna Mormul, Michał Lipa, Piotr Niziński

Od początku wydarzeń okrzykniętych mianem arabskiej wiosny, kiedy to wolnościowy zryw objął szereg krajów obszaru MENA, ...

13,50 zł
Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1920-1949
Bartosz Włodarski

Sfera związków prawa i nauk politycznych oraz wzajemnego oddziaływania na siebie tych dyscyplin jako differentia specifi...

22,50 zł