swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
11 września Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów
Praca Zbiorowa

Książka 11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów pod redakcją Phila Scratona to praca pełna zaa...

20,70 zł
Commercial Relations Between Arabs and Slavs (9th-11th centuries)
Ahmad Nazmi

Napisana po angielsku monografia dotyczy stosunków słowiańsko-arabskich w najwcześniejszym okresie (IX-XI w.). Autor wyk...

29,61 zł
Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku
Waldemar Potkański

W monografii ukazano metody terrorystyczne stosowane przez lewicowe ugrupowania (socjalistyczne i anarchistyczne) działa...

40,50 zł
Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku
Dawid Lipski

Piętnasty tom serii Opera philosophorum medii Aevi. Autor analizuje spór dwóch myślicieli Jana Peckhama i św. Tomasza z ...

17,82 zł
W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego

Praca stanowi zbiór artykułów poruszających szeroko rozumianą kwestię ikon odnosząc się nie tylko do władzy, ale także l...

59,78 zł
Great persecutions and the reconciliation of the lapsi
Józef Grzywaczewski

Książka przedstawia historię prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach. Motywacji prześladujących, przebiegu wydarze...

12,15 zł
W Wojsku Polskim 1917-1938, t.1: W Wojsku Polskim 1917-1921
Leon Mitkiewicz

Oddany do rąk czytelnika pierwszy tom wspomnień Leona Mitkiewicza dotyczy lat 1917–1921, czyli okresu odradzania się Woj...

31,50 zł
Moja Alma Mater. UMK 1962-2012
Jan Głuchowski

Wspomnienia prorektora UMK i profesora prawa pracującego w uczelni od 1962 roku aż momentu przejścia na emeryturę w roku...

34,20 zł
Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu
Janusz Małłek

Profesor Janusz Małłek [...] od lat studenckich na UMK w Toruniu specjalizował się w tematyce Prus Książęcych lub wręcz...

28,80 zł
Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym

Wśród polskich archiwistów panuje zgoda, że nowoczesne archiwum i naukowa refleksja archiwistyczna kształtują się w XIX ...

31,86 zł