swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim
Gediminas Lesmaitis

W tej książce autor przedstawił nie tylko zasady formowania się wojsk zaciężnych, ich skład oraz zadania (obsadzanie zam...

22,50 zł
Majdan
Przemysław Waingertner, Rafał Kowalczyk, Swietłana Grela-Krawczenko

Książka oferowana Czytelnikowi jest na rodzimym rynku wydawniczym pozycją szczególną. Przygotowana przez międzynarodowy ...

22,00 zł
Franco i Stalin
Bartosz Kaczorowski

Nieczęsto w historii stosunków międzynarodowych zdarzało się, by za swojego największego wroga dany rząd uznawał państwo...

22,00 zł
Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach
Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek, Jan Mikołaj Wolski

Do czego porównamy heretyków? Czy do kogoś ich upodobnimy? Gorsi są bowiem od głuchych i ślepych bożków, ponieważ idole ...

21,55 zł
Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej
Adam Mielcarek

Rozprawa (...) stanowi zarazem udane kompendium wiedzy na temat struktury administracyjnej i jej zmian dla studentów his...

26,10 zł
Matka i dziecko w rodzinie polskiej
Aneta Bołdyrew

Autorka omówiła miejsce dziecka w rodzinie, warunki jego materialnej i emocjonalnej egzystencji, treści i metody wychowa...

38,70 zł
Tradycja-metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV-pierwsza połowa

Tom zawiera teksty z konferencji poświęconej różnym formom zachowywania i mechanizmom przekazywania tradycji-rozumianej ...

25,20 zł
Praktyka życia publicznego  w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku

Materiały XVIII konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, w dniach 22-23 września 2009 ...

24,30 zł
Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 6

Szósty tom pracy Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii pod redakcją Aleksandra Smolińskiego tworzą cztery a...

34,20 zł
Syndykat zbrodni
Władysław Bartoszewski

Książka jest ponurą kroniką zbrodni dokonywanych na obywatelach Polski przez SB i UB w okresie czterdziestolecia PRL, ze...

26,55 zł