swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Słownik polsko-łaciński • łacińsko-polski
Praca Zbiorowa

Słownik zawiera około 44000 haseł. Jest przeznaczony dla szerokiego kręgu użytkowników języka łacińskiego takich jak his...

30,60 zł
Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

Nadrzędną powinnością samorządów terytorialnych jest celowe, systematyczne, a także świadome i kompleksowe działanie maj...

26,55 zł
Turystyka Opodatkowanie usług turystycznych 2014
Barbara Szyszka-Olejowska

Poradnik „Turystyka” adresowany jest do właścicieli biur podróży oraz innych przedsiębiorców prowadzących działalność ...

44,07 zł
Tourism and the transformation of large cities in the post-communist countries of Central and Eastern Europe
Tomasz Michalski, Waldemar Cudny

Streszczenie Przełom lat 80. i 90. był na świecie czasem wielkich przemian politycznych i społeczno-gospodarczych. Ten o...

39,60 zł
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie
Rafał Rouba

WSTĘP Do najbardziej wyrazistych aspektów wszechogarniającej nowoczesności należy bez wątpienia globalizacja, standaryza...

14,18 zł
Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce
Tomasz Napierała

Decyzje cenowe hoteli, podejmowane są w konkretnych warunkach pod wpływem różnych czynników. Błędne byłoby pominięcie pr...

15,12 zł
Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur
Łukasz Musiaka

Zamki średniowieczne od momentu swojego powstania budziły respekt i szacunek dla kunsztu i wysiłku ich twórców. Trwałość...

15,12 zł
Turystyka w badaniach ekonomicznych

Praca jest przeglądem zainteresowań badawczych i zrealizowanych badań dotyczących szerszego spektrum ekonomicznych probl...

32,31 zł
Bezpieczeństwo transportu morskiego
Ryszard K. Miler

Dynamiczny rozwój transportu morskiego obserwowany w ostatnich latach związany jest głównie z po -stępującym procesem eu...

57,51 zł
Katastrofa smoleńska
Yaroslav Just

Beletryzowany opis kulisów katastrofy smoleńskiej, teoria zamachu i możliwe wersje wydarzeń. Na kartach powieści toczy s...

13,50 zł