swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Faust J. W. Goethego na scenach polskich. Grotowski - Szajna - Jarocki
Bogna Paprocka-Podlasiak

W przypadku studium dr Bogny Paprockiej-Podlasiak mamy do czynienia z dziełem naukowym o dużej wartości, rzetelnym i pom...

30,42 zł
Litteraria Copernicana 2(10)/2012: Kolor w literaturze

Joanna Bielska-Krawczyk, Słowo wstępne / 4 STUDIA I ROZPRAWY Kolor z perspektywy filozofii i nauki Anna Głodowska, Kol...

18,99 zł
Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej
Aleksander Główczewski

Studia poświęcone komizmowi literackiemu, które złożyły się na zawartość tej książki, powstawały, przynajmniej w jakiejś...

22,73 zł
Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza

Nikt nie wytłumaczy dostatecznie życia prawdziwego poety, który jest zawsze do połowy szalonym, nikt uczuć jego, zapałów...

40,50 zł
Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Małgorzata Mikołajczak

Bohaterem książki jest „Herbert metafizyczny”, „wygnany arkadyjczyk” biorący odpowiedzialność za rzeczywistość, w której...

29,12 zł
Litteraria Copernicana 1(11)/2013: Stefan Grabiński

Oddawany do rąk Czytelników tom wpisuje się w pełni w nurt wzrastającego zainteresowania pisarstwem i osobą autora Księg...

18,99 zł
W więzieniu systemu. Ferdynand de Saussure a teoria literatury
Anna Skubaczewska-Pniewska

Będąc zdecydowanie najbardziej wpływową i najchętniej przywoływaną koncepcją lingwistyczną w humanistyce minionego wieku...

26,59 zł
Podmiotowość i tożsamość w prozie narracyjnej Eustachego Rylskiego
Aleksandra Piętka

Dla literatury współczesnej Rylski jest pisarzem o tyle wyjątkowym, że swoją twórczością "stanął w poprzek" "rozpadnięci...

16,20 zł
Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953
Evelina Kristanova

„Autorka wybrała okres interesujący, zarazem dramatyczny, w którym występowały zasadnicze antagonizmy ideowe, prowadzące...

41,04 zł
Młodopolska synteza sztuk t.3

Młodopolska synteza sztuk jest trzecią publikacją z cyklu Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (pierwsza poś...

26,59 zł