swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Hylé i noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej
Łukasz Wróbel

Rozprawa jest poświęcona analizie trzech koncepcji „literatury stosowanej”, jakie zapisano w międzywojennych publikacjac...

25,25 zł
Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku
Magdalena Śniedziewska

Książka stanowi próbę monograficznego ujęcia problemu recepcji siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego w polskiej ...

25,25 zł
Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy
Mariusz Pisarski

Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy to pierwsza w języku polskim monografia hipertekstu literackiego, gatunku, który s...

18,00 zł
Motory
Ewa Bartos

Prezentowana publikacja stanowi zbiór trzech interpretacji skupiających się na postaci i twórczości Emila Zegadłowicza. ...

13,28 zł
Spotkania
Bożena Tokarz

Książka ta jest efektem wieloletnich studiów Autorki nad przekładem artystycznym, prowadzonych przede wszystkim na mater...

28,78 zł
Przyboś czyta Norwida
Małgorzata Rygielska

Autorka analizuje interpretacje wierszy Cypriana Kamila Norwida (Trzy strofki, Italiam! Italiam!, Krzyż i dziecko) przed...

15,50 zł
"This isthmus of a middle state"
Krzysztof Kowalczyk-Twarowski

„Ten przesmyk stanu średniego” – już ów cytat, będący częścią tytułu, pozwala rozpoznać, że prezentowana publikacja to s...

28,78 zł
Skiroławki
Ewa Bartos

Książka jest próbą opisu mechanizmów erotyki i pornografii na przykładzie ich funkcjonowania w powieści Zbigniewa Nienac...

17,71 zł
Hauntology and Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights
Edyta Lorek-Jezińska

"Hauntology and Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights" is dedicated to the study of interte...

30,60 zł
Na obrzeżach arcydzieł
Krzysztof Krasuski

Zbiór historycznoliterackich rozpraw dotyczy przeobrażeń gatunkowych, stylistycznych i tematycznych, które dokonywały si...

17,71 zł