swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej
Lech Miodyński

W pracy o charakterze interdyscyplinarnym rozpatrywane są geokulturowe, społeczno-identyfikacyjne i artystyczne aspekty ...

39,85 zł
Cielesne o(d)słony
Agnieszka Nęcka

Rzeczy nienasycone, Cud w Esfahanie, Straszne dni Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego, Antologia twórczości p. Cezarego K. K...

24,35 zł
Codzienność i niecodzienność oświeconych. Cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania

Prace zgromadzone w tomie koncentrują się głównie na zamiłowaniach, zabawach i rozrywkach ludzi w XVIII stuleciu, przybl...

35,42 zł
Eurosarmata
Ewa Kosowska

W dorobku kultury polskiej zapisał się Henryk Sienkiewicz przede wszystkim jako twórca Trylogii. Ale także jego inne pow...

24,35 zł
Literackie reprezentacje historii: świadectwa – mediatyzacje – eksploracje
Aleksandra Dębska-Kossakowska, Beata Gontarz, Monika Wiszniowska

Niniejsza książka powstała z zamiarem dopisania kolejnego rozdziału do budzącej coraz szersze zainteresowanie w kręgach ...

42,07 zł
Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży

Celem publikacji pt. Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży pod redakcją Bernadety Niesp...

46,49 zł
O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego
Małgorzata Kalita

Książka prezentuje analizę tekstów ze zbiorów eseistycznych trzech wyrazistych osobowości twórczych we współczesnej lite...

22,14 zł
Listy do redaktorów "Wiadomości", t. 1
Zygmunt Haupt

SERIA: DOKUMENTACJA ŻYCIA LITERACKIEGO KRĘGU LONDYŃSKICH „WIADOMOŚCI” (1945–1981) pod red. Wacława Lewandowskiego. Tom 1...

18,54 zł
Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku
Anna Gęsicka

Anna Gęsicka, historyk literatury, mediewistka, zajęła się kwestią meandrów woli, skutkującej mniej lub bardziej wolnymi...

29,25 zł
Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza
Grzegorz Grochowski

Książka jest poświęcona charakterystycznemu dla współczesnej kultury zjawisku przenikania literackości do innych obszar...

31,86 zł