swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Between the Stage and the Text
Tomasz Burzyński

Publikacja stanowi interdyscyplinarny projekt łączący w sobie teorie kulturoznawcze, socjologiczne, politologiczne i fil...

31,00 zł
Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku
Bogdan Burdziej

"Izrael i krzyż" to zbiór ośmiu studiów historycznoliterackich odsłaniających – wcześniej przez badaczy niedostrzegane a...

35,87 zł
Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955–1959 w Polsce. Wyd. 2.
Marian Kisiel

Zbiór studiów poświęconych kształtowaniu się świadomości literackiej w literaturze polskiej okolic roku 1956. Autor, opi...

33,21 zł
Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)
Agnieszka Kluba

Składające się na tę książkę ujęcia postaw estetycznych siedmiu poetów (Bolesława Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Tad...

35,87 zł
Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej
Anna Branach-Kallas

Książkę Anny Branach-Kallas pt. „Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanady...

25,25 zł
Selected Medieval and Religious Themes in the Works of C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien
Andrzej Wicher

Preface (fragment) It is perhaps trivial to say that the personalities and works of J. R. R. Tol kien and C. S. Lewis ev...

14,18 zł
Anarchia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880-1914. Antologia przekładów

Książka nie jest historycznym ujęciem anarchizmu, lecz ukazanie, jak literatura francuska ‒ zwłaszcza dramat ‒ odzwierci...

18,36 zł
Anna Mostowska Powieści, listy

Anna Mostowska (ok. 1762 ‒ ok. 1811) kobieta-literat, kobieta oświecona, ambitna, obracająca się w sferach ludzi kultury...

22,68 zł
Poezja Syberii na przełomie epok (szkice o romantyce i polityce)
Anna Bednarczyk

Celem autorki stało się prześledzenie współczesnej syberyjskiej twórczości poetyckiej pod kątem odwzorowania przez nią z...

18,90 zł
Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 6: Starość, śmierć

Artykuły zebrane w szóstym tomie Wielkich tematów literatury amerykańskiej dotyczą doświadczenia starości i śmierci w li...

26,57 zł