swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012
Marta Cuber

Metonimie Zagłady należą do wąskiego grona książek poświęconych najnowszej prozie polskiej o Zagładzie. Linie lektury, j...

35,42 zł
Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4

Czwarty tom skryptu zawiera analizy i reinterpretacje literatury dla dzieci i młodzieży powstałej w okresie Polski Ludow...

46,49 zł
Próby topograficzne
Elżbieta Dutka

W pracy zgromadzono szkice poświęcone interpretacji bardzo różnych utworów współczesnych. Wśród analizowanych tekstów zn...

35,42 zł
Mapping Literary Spaces

Prezentowana publikacja jest zbiorem opracowań, w których poddano analizie różnorodne konteksty związane z przestrzenią ...

26,57 zł
Przy pogrzebach rzeczy i rytmy
Mariola Jarczykowa

Praca dotyczy twórczości związanej ze śmiercią członków birżańskiej linii rodu Radziwiłłów, a także oratorstwa pogrzebow...

31,00 zł
Twórczy lęk Słowackiego
Magdalena Bąk

Jednym z najatrakcyjniejszych, bo poruszających nie tylko historyków literatury, ale też zbiorową wyobraźnię Polaków, za...

53,14 zł
20 lat literatury polskiej 1989–2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989

Zapis wystąpień z ogólnopolskiej konferencji naukowej Życie literackie po roku 1989, zorganizowanej przez Uniwersytet Śl...

25,46 zł
20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 2: Życie literackie po roku 1989

Druga część pracy zbiorowej poświęconej Życiu literackiemu po roku 1989, stanowiącej zapis wystąpień z ogólnopolskiej ko...

24,35 zł
Księgi Jezusa, syna Syrachowego, Ecclesiasticus rzeczone, które wszytkich cnot naukę zamykają w sobie w przekładzie Piotra Poznańczyka (1535, 1542)
Anna Lenartowicz-Zagrodna

Zbudowanie przez Jana Gutenberga pierwszej w historii maszyny drukarskiej doprowadziło do rewolucji wydawniczej. W poszu...

14,04 zł
Literatura „non-fiction”
Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek

Książka jest zbiorkiem czterech artykułów, w których autorzy pierwszej biografii twórczej Ryszarda Kapuścińskiego podejm...

15,50 zł