swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
E/P
Ewa Bartos

E/P. Szkice o literaturze "elitarnej" i "popularnej" to zbiór interpretacji poszukujących w tekstach autorów różnych obi...

22,14 zł
Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5

Kolejny, piąty już tom prac sygnowanych tytułem „Od Oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy” k...

31,00 zł
Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1

Prace zawarte w tym tomie skupiają się wokół twórczości dwudziestu pięciu polskich pisarzy współczesnych. Książka jest z...

75,28 zł
Grzebanie grzebania
Marta Baron

Przyjęło się, by sylwetkę Jerzego Ficowskiego przybliżać na początku każdego poświęconego mu tekstu. Statystyczny szkic ...

22,14 zł
Camouflage

Książka, będąca owocem interdyscyplinarnej konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych ...

22,14 zł
Sarmackie theatrum. T. 7: W kręgu rodziny i prywatności

Rozprawy zgromadzone w siódmym tomie Sarmackiego theatrum koncentrują się na zagadnieniach związanych z prywatnością ora...

33,21 zł
„Psalmista szowinizmu” Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów
Antonina Łuszczykiewicz

"Celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja uwiecznionego w twórczości Rudyarda Kiplinga obrazu Indii i Indusów oraz spra...

21,60 zł
(Re)wizje historii w dyskursie i literaturze

Historia nie jest kwestią przeszłości i martwych przedmiotów. Stanowi środowisko, w którym jesteśmy zanurzeni, sposób or...

15,93 zł
"Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność" - o twórczości Maryli Czerkawskiej
Hanna Ratuszna

Maryla Czerkawska zapisała się w świadomości krytyków jako „poetka pogody”, prostoty, codzienności. Jej życie nie odbieg...

21,24 zł
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny

Prezentowana publikacja to dwutomowa monografia wieloautorska stawiająca pytanie o ludzkie „bycie z innymi”. Autorzy pok...

53,14 zł