swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Listy do redaktorów "Wiadomości", t. 3
Leopold Tyrmand

Opracował i przypisami opatrzył Mirosław A. Supruniuk, konsultacja edytorska Beata Dorosz SERIA: DOKUMENTACJA ŻYCIA LITE...

21,24 zł
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu

Prezentowana publikacja to dwutomowa monografia wieloautorska stawiająca pytanie o ludzkie „bycie z innymi”. Autorzy pok...

57,56 zł
Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa
Jadwiga Czerwińska

Monografia przedstawia innowacje mitologiczne i dramaturgiczne zastosowane przez Eurypidesa podczas tworzenia dwóch odrę...

23,25 zł
Kryptohistorie

Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii to tom, w którym historycy, filologowie i inni badacze spotykają si...

31,00 zł
O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej

Monografia zbiorowa "O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej" pod redakcją Damiana Kaji i Macieja Wróblew...

19,93 zł
"Ja" Świetlickiego
Katarzyna Niesporek

Publikacja zapisuje związki pomiędzy utworami Marcina Świetlickiego skupione wokół trzech kręgów tematycznych: autentycz...

22,14 zł
Ruiny istnienia
Marian Kisiel

Ruiny istnienia gromadzą artykuły o siedmiu poetach polskich XX wieku (Józef Wittlin, Emil Zegadłowicz, Julian Przyboś, ...

22,14 zł
Critica varia
Marian Kisiel

Książka zbiera teksty różnego rodzaju: szkice przekrojowe o literaturze krajowej i emigracyjnej, portrety krytyczne (o S...

22,14 zł
Profanacje, rewizje - przeciw doktrynom
Marek Mikołajec

Książka Marka Mikołajca – dość skromna pod względem objętości, ale za to gęsta jako dzieło odwołujące się do bogatej i r...

22,14 zł
Reciprocities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał

Kompozycja Księgi Pamiątkowej ku czci Profesora Tadeusza Rachwała odzwierciedla zarówno historyczną chronologię tekstów ...

39,85 zł