swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Doświadczając

Publikacja jest adresowana do badaczy literatury zainteresowanych nowymi i odkrywczymi interpretacjami tekstów XX-wieczn...

37,64 zł
Inny zapis
Krzysztof Łęcki

Socjologia literatury – jakie możliwości poznawcze stwarza? Co się dzieje, kiedy nie sprowadza się ona do badań recepcji...

42,07 zł
Podróż na Atlantydę
Filip Mazurkiewicz

Praca jest przede wszystkim drobiazgową analizą I tomu cyklu powieściowego Teodora Parnickiego Nowa baśń, zatytułowanego...

15,50 zł
Paradoksy paryskiej „Kultury”. Wyd. 3. zm. i uzup.
Janusz Korek

Monografia przedstawia genezę i ewolucję poglądów politycznych zespołu paryskiej „Kultury” w okresie od 1947 do 1980 rok...

83,03 zł
Poetyckie światy wojny. Studia o poezji polskiej po roku 1939
Justyna Szczęsna

Książka jest próbą nowego spojrzenia na poezję polską uwikłaną w doświadczenia wojenne. Część I Wysłowić wojnę koncent...

25,20 zł
The Shakespearean Tide
Jacek Mydla

Książka przybliża czytelnikowi problematykę czasu jako tkanki utworu dramatycznego na przykładzie wybranych sztuk Willia...

15,50 zł
Intertekst, historia i (auto)ironia
Katarzyna Gutkowska

Niniejsza książka to zbiór szkiców łączących interpretacyjno-analityczne rozważania na temat poszczególnych utworów Tade...

13,28 zł
Marvels of Reading

Marvels of Reading. Essays in Honour of Profesor Andrzej Wicher jest tomem esejów napisanych w większości w języku angie...

33,21 zł
La prose néofantastique d'expression française aux XXe et XXIe siècles
Katarzyna Gadomska

Autorka monografii przedstawia próbę opisu poetyki prozy neofantastycznej (XX i XXI wieku) wybranych krajów obszaru fran...

35,42 zł
Polityczność psychoanalizy

„Autorom udało się zebrać teksty z bardzo różnych stron i podejść – ogólne i szczegółowe, historyczne i analityczne, int...

59,78 zł