swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Opowieści nowoczesne
Filip Mazurkiewicz

Przede wszystkim, książka podejmuje problem wzajemnych relacji między dziewiętnastowieczną nowoczesnością, pojmowaną jak...

24,35 zł
Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek)

Artykuły zawarte w tomie poruszają zagadnienia recepcji tekstów literackich, prac naukowych czy praktycznych poradników....

24,35 zł
Samobójcy Fiodora Dostojewskiego
Mirosława Michalska-Suchanek

Samobójca Dostojewskiego tworzy niezależny byt, usytuowany na styku trzech płaszczyzn: aksjologicznej, ontologicznej ora...

26,57 zł
Between the Orient and the Occident. Wyd. 2 zm.
Marta Mamet-Michalkiewicz

Jedna z ważniejszych tez książki Marty Mamet-Michalkiewicz zawiera się w przeświadczeniu, że Księga tysiąca i jednej noc...

17,71 zł
Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia

W pracy zgromadzono szkice o charakterze analitycznym i interpretacyjnym, poświęcone wybranym utworom polskim XX i XXI w...

17,71 zł
Przestrzenie kultury i literatury

Prezentowana obszerna publikacja została przygotowana z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy Pani Profesor Krysty...

64,21 zł
Literatura ziemi obiecanej
Monika Kucner

Monografia stanowi cenną inicjatywę przybliżenia czytelnikowi polskiemu twórczości niemieckojęzycznych łodzian XIX i XX ...

27,00 zł
Teatr przeciwko śmierci. Krypoteologia Tadeusza Kantora
Katarzyna Flader-Rzeszowska

Przełomowe studium w dotychczasowych – polskich i światowych – badaniach nad Kantorowskim teatrem oraz znaczące dokonani...

28,80 zł
Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe

Tom zatytułowany Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji jest pokłosiem konferencji naukowej „Pożyt...

19,93 zł
Świat poetycki Gregora Strnišy
Monika Gawlak

Książka poświęcona jest poezji jednego z najwybitniejszych twórców słoweńskich drugiej połowy XX wieku. Prezentowana jes...

24,35 zł