swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Stating the Obvious: Celan - Beckett - Nauman
Sławomir Masłoń

Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym mogą być literatura i sztuka dzisiaj, a co się z tym wiąże – również, ...

13,28 zł
„Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies

Sous la rédaction de Aneta Chmiel, textes réunis et établis par Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak ...

33,21 zł
Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 5. Cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką

Red. nacz. Bożena Tokarz, red. tematyczny Leszek Małczak Tom 5, część 1 serii wydawniczej Przekłady Literatur Słowiańsk...

66,42 zł
„Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1/2 (5): Ekonomie literatury / Historie Literatury. Prezentacje: Justyna Bargielska

Red. naczelny Adam Dziadek, redaktorzy materiałów w części „Ekonomie literatury” Michał Kłosiński, Paweł Tomczok, redakt...

50,92 zł
Sarmackie theatrum. T. 6: Między tekstami

Na kolejny, szósty tom studiów pt. Sarmackie theatrum. Między tekstami składa się czternaście artykułów napisanych przez...

26,57 zł
Sarmackie theatrum. T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej

To już czwarty tom wydawnictwa Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki, który stanowi kontynuację poprzednic...

33,21 zł
Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami

Publikowany piąty tom wydawnictwa Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki zgodnie ze swym tytułem – Między k...

28,78 zł
Homoseksualność i polska nowoczesność
Wojciech Śmieja

Praca stara się uchwycić zmiany, jakie w polskiej literaturze wywołało „wynalezienie” pod koniec XIX wieku homoseksualno...

55,35 zł
Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia: Nietzsche, Wilde, Shusterman
Alina Mitek-Dziemba

Tematem książki jest problematyka estetycznej egzystencji, życia ujętego w ramy szeroko pojętej sztuki, tak jak rozważać...

31,00 zł
Namysł i emocje
Jan Piotrowiak

Prezentowana publikacja to zbiór szkiców i studiów dotyczących doświadczenia poetyckiego Haliny Poświatowskiej, w którym...

13,28 zł