swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Literatura i maszyna
Maciej Wróblewski

Książka "Literatura i maszyna" to rezultat kilkuletnich badań relacji między człowiekiem a urządzeniem, które od momentu...

23,40 zł
Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki

Na tom ofiarowany Profesorowi Janowi Malickiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin składają się artykuły poświęcone liter...

42,07 zł
Natura, historia, egzystencja
Jacek Lyszczyna

Prezentowana publikacja to zbiór rozpraw, będących efektem wieloletnich studiów nad poezją polskiego romantyzmu. Składaj...

22,14 zł
Grafomania

Teksty wchodzące w skład tomu Grafomania są efektem rocznej pracy, namysłu i rozmów studentów, doktorantów i pracowników...

22,14 zł
"Korona polska" Kaspra Niesieckiego
Iwona M. Dacka-Górzyńska

Pierwsze monograficzne opracowanie jednego z najważniejszych staropolskich herbarzy i przypomnienie postaci jezuity księ...

31,50 zł
Intymne – prywatne – publiczne

Książka Intymne – prywatne – publiczne, zbiór esejów o współczesnej scenie teatralnej, pokazuje możliwości wykorzystani...

28,78 zł
Skamander. T. 11: Reinterpretacje

Tom Skamander. T. 11: Reinterpretacje składa się z tekstów wygłoszonych na konferencji pod tym samym tytułem, która odby...

46,49 zł
Szmonces. Przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów
Anna Krasowska

Pierwsza publikacja w całości poświęcona przedwojennym szmoncesom kabaretowym. Zawiera ponad trzydzieści najpopularniejs...

21,87 zł
Emil Zegadłowicz

Tom rozpraw poświęconych osobie i twórczości Emila Zegadłowicza weryfikuje utarte sądy, które najczęściej kwalifikują pi...

81,92 zł
Rodzina w czasach przełomów

Spektrum badawcze niniejszego tomu zostało zakreślone szeroko – temat literackich rodzin analizowany jest w tekstach poe...

39,85 zł