swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Romantyczne lektury
Jacek Lyszczyna

Książka Romantyczne lektury przynosi zbiór rozpraw poświęconych głównie utworom poetyckim polskiego romantyzmu. Są one e...

22,14 zł
Romantyzm brulionowy
Ewa Szczeglacka-Pawłowska

Przynosząca wiele odkrywczych ustaleń rozprawa na ważny, lecz rzadko dotąd uwzględniany w badaniach historycznoliteracki...

32,40 zł
Obraz kobiecej starości w literaturze i sztuce
Małgorzata Modrak

Ze Wstępu: Kobieta pięćdziesięcioletnia jest zazwyczaj w pełni sił, bogata w doświadczenie, ale bez znaczących osiągnięć...

31,50 zł
Prowansja w pismach polskich romantyków
Magdalena Kowalska

„Książka Magdaleny Kowalskiej przynosi – nieobecne dotąd w literaturze przedmiotu – panoramiczne ujęcie całego splotu zw...

34,20 zł
Listy do redaktorów "Wiadomości", t. 7
Janusz Kowalewski

Opracowała i przypisami opatrzyła Paulina Matysiak, konsultacja edytorska Beata Dorosz Seria edycji pt. Dokumentacja Ży...

37,80 zł
Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko)
Jerzy Smulski

Tom Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko) stanowi kontynuację poprzednich książek Jerzego Smulskiego (Od Szczecina d...

25,20 zł
W Warszawie. Z Kronik Prusa t. 3
Bolesław Prus

Książka W Warszawie. Wybór z „Kronik” jest trzytomowym zbiorem fragmentów lub przedrukowanych w całości felietonów pisar...

32,76 zł
Szlifibruki i flaneurzy
Artur Nowaczewski

Panorama niemal stu lat polskiej literatury oglądanej z perspektywy ulicy. Swój przegląd literackich ulic autor opiera n...

24,30 zł
Cicero vortit barbare Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej
Katarzyna Marciniak

Cyceron był nie tylko mówcą i politykiem, ale także tłumaczem. Jego przekłady były czytane przez kolejne pokolenia pisar...

22,50 zł
Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi

Artykuły zebrane w tomie można podzielić ze względu na dwa podejścia do tematyki podróży. Pierwsze to omawianie podróży ...

22,14 zł