swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Prace Polonistyczne t. 70/2015
Praca Zbiorowa

Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wo...

28,35 zł
Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego
Mirosława Radowska-Lisak

Wysoka wartość, a dodam, że nawet niezwykłość tej książki polega na nowatorstwie i trafności wybranego i zastosowanego p...

31,50 zł
The Self Industry: Therapy and Fiction

Publikacja dotyczy problemów powstałych na styku literatury i psychologii, w szczególności terapeutycznej funkcji tekstó...

50,92 zł
Grając przeszłością i przyszłością
Andrzej Polak

Książka, poświęcona dwóm popularnym ostatnimi czasy odmianom fantastyki (historia alternatywna i fantastyka socjologiczn...

33,21 zł
W kręgu tematów i form literackich

Publikacja jest piątym tomem serii "Studia o Kijowskim". Podtytuł "studia" wskazuje na obiektywizujące ujęcie problemów ...

20,25 zł
„Śląskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 1 (6): Rozprawy i artykuły: Pojedynki. Prezentacje: Sylwia Chutnik

Red. naczelny Adam Dziadek, redaktor materiałów w części „Pojedynki” Maria Barłowska Numer „Śląskich Studiów Polonist...

28,78 zł
Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 6. Cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Tom 6, część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest wątpliwej wolności decyzji translatorycznyc...

37,64 zł
U-chodzić
Tadeusz Sławek

Wykorzystując teksty literackie i filozoficzne, książka podejmuje próbę opisu pewnej postawy egzystencjalnej człowieka p...

44,28 zł
Baranologia
Katarzyna, Anna Lisowska

Szkice, drobne komentarze na temat korespondencji Sandauerów — poczynione na podstawie znajomości materiałów oryginalnyc...

28,15 zł
Południowosłowiańska kultura wyobrażona
Damian Kubik

Lektura obszernej monografii Damiana Kubika dostarcza niezwykle obfitego materiału porównawczego z obszaru dwóch południ...

25,83 zł