swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej
Anna Mach

Literatura postmemorialna omawiana przez badaczkę podejmuje wysiłek dawania świadectwa świadkom oraz bycia świadkiem świ...

27,00 zł
Urban Amazement

Tom pt. "Urban amazement" stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia, łączącego w sobie element teorii literatury, ku...

26,57 zł
Komedia według Terencjusza
Ewa Skwara

Terencjusz – podstawowa lektura szkolna całej starożytności, średniowiecza, odrodzenia; źródło inspiracji dla komedii ch...

28,80 zł
„Romanica Silesiana” 2015, No 10: Insularia

Sous la rédaction de Ewelina Szymoniak, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik ...

31,00 zł
From Shakespeare to Sh(Web)speare
Monika Sosnowska

Shakespeare’s place in culture can only be captured by many relocations and recreations of his works in/via old and new ...

13,45 zł
Literatura i chaos

Chaos – choć obecny w mówieniu i myśleniu ludzi o świecie od czasów starożytności – stał się istotnym źródłem i składnik...

22,14 zł
Polska poezja współczesna. Studia stylistyczno-językowe
Barbara Greszczuk

Książka zawiera rozprawy i artykuły, które stanowią próbę analizy języka i stylu współczesnej polskiej poezji, rozpatryw...

17,71 zł
Poliglotyzm wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński)
Marek Piechota

W "Przedsłowiu" prezentowanej publikacji wykazano, że bogactwo języka poetyckiego wielkich twórców zależało też od wielo...

31,00 zł
O koncepcji kobiety "zupełnej" w pismach Cypriana Norwida
Dominika Wojtasińska

W książce, którą czytelnik trzyma w ręku, próbuję ująć problem koncepcji kobiety „zupełnej” i wizerunku postaci kobiet w...

37,80 zł
Rymkiewicz
Dominik Chwolik

Szkice zawarte w książce, stanowią pewnego rodzaju autorski komentarz czy też tytułowe „dopowiedzenie” do twórczości Jar...

22,14 zł