swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Studia z historii i teorii literatury
Jerzy Kaczorowski

„Literatura jest przedmiotem, który posiada swoje jasne centrum i peryferie, na których miesza się z ciemnością. Rozpozn...

18,00 zł
Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym
Magdalena Bizior-Dombrowska

Czy człowiek współczesny ma jeszcze szansę doświadczyć prawdziwej nudy? Nudy romantycznej, wymagającej wyrwania się z za...

34,20 zł
Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej

Niniejsza publikacja to zbiór tekstów wygłoszonych podczas konferencji pt. Literackie dyskursy na granicy epok. O litera...

21,60 zł
Jul, syn Sally - Juliusz Słowacki - monografia
Donata Dominik-Stawicka

Mo­no­gra­fia Do­na­ty Do­mi­nik-Sta­wic­kiej Jul, syn Sal­ly do­sko­na­le wpi­su­je się w nurt mo­no­gra­fii na­uko­wyc...

26,91 zł
Świat idei i lektur - twórczość Karola Irzykowskiego

Irzykowski, podobnie jak wielu współczesnych mu filozofów, uważał poznanie za wzajemne kształtowanie się podmiotu i prze...

22,50 zł
Doświadczenie i hermeneutyka

Podstawę metodologiczną książki stanowi hermeneutyka, nadal będąca jednym z najważniejszych modeli dyskursu naukowego w ...

28,80 zł
„Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”
Magdalena Bąk, Lidia Romaniszyn-Ziomek

Książka to zbiór siedmiu szkiców, które w sposób bardzo zróżnicowany przedstawiają polsko-portugalskie relacje na grunci...

22,14 zł
Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2

Prace zawarte w drugim tomie "Składu osobowego" skupiają się wokół twórczości 21 polskich pisarzy współczesnych. Książka...

64,21 zł
Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury
Piotr Pierzchała

Książka jest próbą gatunkowego scharakteryzowania piosenki pop, którą niemal każdy uczestnik kultury intuicyjnie potrafi...

22,14 zł
Fantastyka w literaturach słowiańskich

Tom poświęcony jest najpopularniejszym gatunkom i zjawiskom występującym w obrębie fantastyki słowiańskiej, przede wszys...

22,14 zł