swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Polityka zagraniczna III RP t. 2
Lucyna Czechowska, Justyna Bierowiec

Drugi tom książki pt.: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, jest kontynuacją rozważań odnośnie koncepcji up...

29,12 zł
Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008
Łukasz Wojtkowski

Głównym tematem podejmowanym w książce jest proces mediatyzacji polityki podczas amerykańskiej kampanii prezydenckiej 20...

27,86 zł
Toruńskie Studia Międzynarodowe, nr 1 (2) 2009

ISSN 1689-8168Kolejny numer czasopisma  Toruńskie Studia Międzynarodowe.Zbigniew Karpus, Stosunki polsko-ukraińskie w ok...

21,60 zł
Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona
Dorota Zygmuntowicz

Platon - filozof polityki, to przeciwnik demokracji, orędownik państwa totalitarnego, twórca nierealnej wizji społeczeńs...

34,20 zł
Swoboda wypowiedzi politycznej w USA do roku 1918
Wiesław Wacławczyk

Książka jest na polskim rynku wydawniczym pierwszym obszernym opracowaniem poświęconym wolności słowa w Stanach Zjednocz...

68,40 zł
Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Bartosz Kuźniarz

W latach 80. i 90. ubiegłego stulecia pojęcie postmodernizmu budziło skrajne emocje. Po jednej stronie lokowali się kpia...

32,40 zł
Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata
Radosław Zych

Oddajemy w ręce Czytelnika publikację, będącą pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się 11 maja 2010 r. na Wydzia...

18,90 zł
Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka
Marta Baranowska

Myśl Nietzschego silnie oddziaływała na filozofię XX wieku, o czymświadczą liczne jej opracowania oraz fakt, jak wielu f...

57,60 zł
Populistów ethos zmanipulowany
Sławomir Drelich

Populizm i populiści zajmują we współczesnej polityce - nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy i świata -...

32,40 zł
Wartości a politycy
Plopa Wojciech

          Celem tej pracy jest zbadanie „pożądanego systemu wartości i cech osobowych polityków” w świadomości studentów...

21,60 zł