swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki. Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics

Problematyka epoki ponowoczesnej i związanych z nią trendów czy przejawów nie jest łatwym, a przez to także często ekspl...

24,03 zł
Uwarunkowania ekonomiczne polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy Zachodniej za prezydentury Richarda M. Nixona (1969-1974)
Paulina Matera

Praca ukazuje zmiany w relacjach transatlantyckich na początku lat 70. XX wieku. Państwa Europy Zachodniej, dzięki wydat...

24,84 zł
Russland i Polendeutsche. Zaprogramowanie kulturowe niemieckich "późnych przesiedleńców" z Rosji i Polski
Magdalena Żakowska

Obiektem moich zainteresowań są etniczni Niemcy, przybywający do RFN od lat 80. XX w. z Polski oraz krajów (byłego) ZSRR...

18,36 zł
Gospodarczo polityczne współczesne relacje Australii z Japonią
Mieczysław Sprengel

Praca dra Mieczysława Sprengela zasługuje na szczególną uwagę zarówno ze strony osób profesjonalnie zajmujących się tema...

22,50 zł
Narracja sterowana. Wizerunek Polski we współczesnym niemieckim dyskursie prasowym (2004-2010)
Piotr Zariczny

Według najnowszych badań demoskopijnych głównym źródłem informacji o Polsce i Polakach w Niemczech jest telewizja, nastę...

45,54 zł
From Milton to Mill: Classic Defenders of Freedom of Speech
Wiesław Wacławczyk

This book is about thinkers who have decisively contributed to the development of free speech philosophy. Although speci...

20,25 zł
Dialogi Polityczne. Polityka - Filozofia - Społeczeństwo - Prawo. 14/2011

Bartłomiej Różycki Słowo wstępne / 9 Wspólnoty lokalne Michał Niebylski Myśl komunitariańska w perspektywie debaty nad ...

24,03 zł
Wybory 2010. Media i marketing polityczny

Artykuły zawarte w recenzowanej pracy w kompetentny naukowo, a zarazem interesujący sposób odnoszą się do przebiegu kamp...

30,38 zł
Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania

[…] mimo swej atrakcyjności partie oraz systemy partyjne pozostają w gruncie rzeczy niezwykle trudnym przedmiotem badań....

25,33 zł
Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł

Arkadiusz Lewandowski, Patryk Tomaszewski, Kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w głównych nurtach polskiej myśli...

29,12 zł