swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wojny trybuna ludowego. Przypadek Andrzeja Leppera
Sławomir Drelich

Jednym z największych niebezpieczeństw współczesnych ustrojów demokratycznych jest niewątpliwie demagogia. Plaga tego zj...

24,03 zł
Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006
Karol Żakowski

Książka koncentruje się na problematyce podziałów wewnątrz Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD) oraz ich wpływu na rela...

24,84 zł
Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941-1945)
Wacław Szubert

Książka Wacława Szuberta ma wyjątkowy charakter i powinna spotkać się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko środowisk na...

23,76 zł
Idee w polityce Václava Klausa
Marcin Czyżniewski

Oddana do rąk Czytelników książka dotyczy związku między ideami i przekonaniami Václava Klausa a jego decyzjami i wybora...

30,38 zł
The Polish Quarterly of International Affairs 1/2013

The Polish Quarterly of International Affairs jest anglojęzycznym kwartalnikiem Instytutu poruszającym kwestie Europy Śr...

20,70 zł
Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń

Rozwój partii i systemów partyjnych jest postrzegany jako jeden z najważniejszych wskaźników kondycji nowych demokracji,...

29,12 zł
Sąsiedztwo i pogranicze - między konfliktem a współpracą. T. 2

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników drugi tom książki będącej efektem zbiorowego wysiłku kilkudziesięciu naukowców z ...

31,32 zł
Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych. Na przykładach z państw Azji Wschodniej
Michał Pierzgalski

Tematyka publikacji obejmuje zagadnienia związane z systemami wyborczymi. W książce przedstawiono elementy teorii system...

17,28 zł
Sąsiedztwo i pogranicze - między konfliktem a współpracą. T. 1

Książka, którą przekazujemy do rąk Czytelników, dotyczy szeroko pojętego zjawiska funkcjonowania sąsiedztwa i pogranicza...

25,92 zł
Sprawy Międzynarodowe 1/2013
Stanisław Parzymies, Robert Kupiecki, Konrad Zasztowt, Joanna Pawełek - Mendez

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międ...

20,70 zł