swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
The Polish Quarterly of International Affairs 2/2013
Ryszarda Formuszewicz, Marek A. Cichocki, Ulrike Guérot, Stefan Meister, Yann-Sven Rittelmeyer, Daniela Schwarzer, Patrycja Sokołowska

"The Polish Quarterly of International Affairs" jest anglojęzycznym kwartalnikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodo...

20,70 zł
Monarchia
Dante Alighieri

Filozofia polityczna Dantego stanowi znaczący etap w rozwoju europejskiej myśli politycznej (...) Oryginalność jego Mona...

18,18 zł
Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego
Marek Jeziński

W książce niniejszej zostaną poddane analizie cechy charakterystyczne języka propagandy totalitarnej oraz ich realizacja...

13,95 zł
Sprawy Międzynarodowe nr 2/2013
Paweł Tokarski, Jan Barcz, Roman Kuźniar, Hubert Świętek, Marek Rewizorski, Anton Bebler

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międ...

20,70 zł
Biurokracja w funkcjonowaniu aparatu państwowego po 1989 roku
Piotr Solarz

W 1955 roku Cyril Northcote Parkinson ogłosił swoją tezę dotyczącą organizacji typu biurokratycznego: work expands as t...

68,40 zł
Free Speech Defenders in Twentieth Century United States
Wiesław Wacławczyk

This book is devoted to a number of Americans who distinguished themselves in promulgating the idea of free speech in th...

20,83 zł
Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego
Tomasz Stryjek

Za swoisty paradoks można uważać fakt, iż spośród obecnych sąsiadów Polski to właśnie Ukraińcy pozostają najmniej znanym...

37,22 zł
Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje
Bartłomiej Michalak

Mieszane systemy wyborcze – łączące w sobie formułę proporcjonalną i większościową – to najmłodsza rodzina systemów wybo...

38,52 zł
Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przypadek Platformy Obywatelskiej
Barbara Brodzińska-Mirowska

„Książka recenzowana stanowi ważny i interesujący dla nauk o polityce temat badawczy. Przedmiotem rozważań Autorka uczyn...

31,91 zł
Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 3/2012

ARTYKUŁ Y Aušra Jurevičiūtė Бригадный генерал Винцас Жилис (1898–1972) – доброволец, инспектор артиллерии, узник cибирск...

13,32 zł