swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Sprawy Międzynarodowe nr 4/2013
Henryk Szlajfer

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międ...

20,70 zł
Projekt "Polska" Silne i bezpieczne państwo?

Projekt „Polska” stanowi przyczynek do dyskusji dotyczącej osiągnięć i niepowodzeń naszego państwa po 1989 roku. Dwadzie...

80,10 zł
Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów

Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiczn...

28,71 zł
Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku

Przedmiotem prezentowanych w zbiorze szkiców jest analiza stanu przede wszystkim politycznych stosunków Polski z sąsiada...

39,85 zł
Kryzys w stosunkach międzynarodowych. Typy, wymiary, skutki, sposoby przeciwdziałania

Kryzys jest niezwykle ciekawym zagadnieniem badawczym na gruncie nauk humanistycznych i społecznych. Wynika to chociażby...

49,50 zł
Dylematy wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013

"[.] Recenzowana monografia stanowi interesujące studium teoretyczno-analityczne wielu merytorycznie ważnych tematów dla...

35,10 zł
Reprezentacja wyborcza kobiet  po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Problematyka reprezentacji wyborczej kobiet w organach władzy zaliczana jest do tych zagadnień życia politycznego, które...

76,50 zł
Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy - cele - modele - teorie
Jacek Reginia-Zacharski

„Każda epoka ma swoje wojny” - również współczesna. Użycie przemocy zbrojnej w wielu rejonach kuli ziemskiej nadal pozos...

22,68 zł
Nie!
Stanisław Cat-Mackiewicz

"Wiem, że emigracja potrzebuje pocieszycieli, skoczków logicznych, kabalarek politycznych, Jakże łatwo zarobić sobie na ...

14,40 zł
Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką

Nowe media są obecne w życiu współczesnego człowieka niemal we wszystkich sferach jego aktywności. Stanowią one istotne ...

27,90 zł