swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics

Ethnicity, as a conceptual category developed by representatives of various scientififi c disciplines, refers to extensi...

18,90 zł
Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej

Problematyka kultury politycznej, będąca treścią niniejszego tomu, stanowi wielowątkową, wielowarstwową i trudną do jedn...

23,40 zł
Śląsk - Polska - Europa - Świat

Ze względu na specyfikę zbioru, który poświęcony jest pamięci Profesora Jana Przewłockiego, opracowania w nim zamieszczo...

53,14 zł
Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim
Katarzyna Wardin

Autorka skupiła się na określeniu przyczyn, czynników sprzyjających i trudności w zwalczaniu współczesnego piractwa mors...

27,00 zł
W nowomedialnej przestrzeni: dziennikarze, celebryci, politycy

Czy teza, że nowe media to rewolucja w komunikacji, postrzeganiu rzeczywistości, stosunkach społecznych wymaga dziś uzas...

29,16 zł
Cypr Dzieje polityczne
Artur Adamczyk

Problem Cypru jest wciąż aktualny w stosunkach międzynarodowych, głównie ze względu na strategiczne położenie wyspy we w...

27,90 zł
Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Demokratyzacja jest procesem, który zmierza do przekształcania rządów w ustrój demokratyczny. Proces instytucjonalizacji...

24,35 zł
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 12

Prezentowany 12 tom wydawnictwa „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ma formułę otwartą – zamieszczone w nim art...

33,21 zł
Marketing polityczny a public relations
Wojciech Jabłoński

Tom 25. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego....

25,20 zł
Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo
Zbigniew Lewicki

"Czytelnik otrzymuje podstawowe, klarownie podane informacje związane z powstaniem i rozwojem Stanów Zjednoczonych, któr...

32,40 zł