swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Sztuka i polityka. Sztuki wizualne

„Sztuka i polityka” to cykl publikacji, których celem jest próba uchwycenia i zaprezentowania dynamicznej relacji między...

29,21 zł
Myśl polityczna włoskich liberałów wobec faszyzmu
Małgorzata Kiwior-Filo

Idea pracy zrodziła się z potrzeby wzbogacenia polskiej historiografii o opracowanie, które byłoby prezentacją dorobku w...

16,20 zł
Studia Wyborcze t. 18
Praca Zbiorowa

„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w za...

23,63 zł
Studia Wyborcze t. 17
Praca Zbiorowa

„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w za...

23,63 zł
Freedom of Speech and Other Human Rights. A Selection of Documents with an Introduction and Study Questions
Wiesław Wacławczyk

„Freedom of Speech and Other Human Rights. A Selection of Documents with an Introduction and Study Questions” is address...

23,85 zł
The Polish Quarterly of International Affairs 3/2014
Paweł Tokarski, Peter Becker, Endre Domonkos, Oliver Kovacs, Jozef Stiskala, Patryk Toporowski, Stijn Verhelst, Jolanta Zombirt, Nathan Dufour, Morgane Hoarau, Maya Rostowska

The Polish Quarterly of International Affairs jest anglojęzycznym kwartalnikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowy...

20,70 zł
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 7

W kolejnym, siódmym już, tomie prezentowanej publikacji zgromadzone prze Redaktorów teksty zostały pomieszczone w dwóch ...

22,14 zł
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9

Kolejny, dziewiąty już, tom prezentowanego wydawnictwa jest wyjątkowy z tego względu, że geneza jego powstania wiąże się...

35,42 zł
Rosja - państwo imperialne?
Gracjan Cimek

Plik pdf jest zamknięty w postaci rastrowej złożonej ze skanów. Autor podejmuje próbę weryfikacji hipotezy, że Rosja mo...

24,93 zł
Polityka z twarzą
Marek Mazur

W pracy rozważany jest proces personalizacji polskich kampanii wyborczych, czyli rosnącej roli liderów politycznych w dy...

39,85 zł