swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Różne oblicza nacjonalizmu

Artykuły zamieszczone w zbiorze stanowią zharmonizowaną całość, ukazującą plastycznie i przekonywująco zróżnicowaną prob...

34,32 zł
Fundusze unijne zmieniają Polskę?
Grzegorz Libor, Krystyna Faliszek, Rafał Muster, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monika Szpoczek-Sało

Niniejsza monografia wieloautorska to druga już publikacja poświęcona badaniom ewaluacyjnym. O ile w pierwszej książce: ...

22,14 zł
Determinanty chwiejności wyborczej
Agnieszka Turska-Kawa

Książka podejmuje problematykę uwarunkowań chwiejności wyborczej w odniesieniu do czterech grup determinant: systemowych...

50,92 zł
Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością
Anna Czyż, Sebastian Kubas

Prezentowana książka jest owocem pracy autorów, którzy już wcześniej razem opracowali publikacje: Doświadczenia węgiersk...

28,78 zł
Vademecum kultury politycznej. Personalistyczna koncepcja polityki
Witold Kawecki

Książka jest interesującą refleksją nad różnymi kwestiami społeczno-politycznymi w zmieniającym się życiu społecznym. Je...

36,00 zł
W poszukiwaniu „dobrego życia”. Wyd. 2
Wojciech Kaute

Książka Wojciecha Kautego pod tytułem W poszukiwaniu „dobrego życia”. U filozoficznych podstaw głównych orientacji polit...

26,57 zł
O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki

Przedmiot zainteresowania autorów tekstów, które złożyły się na prezentowany tom, nie mieści się w jednej, konkretnej dy...

22,14 zł
Partie polityczne

Partie polityczne stanowią podstawę nowoczesnej polityki. To organizacje, które reprezentują interesy grup społecznych o...

49,50 zł
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 13

Niniejszy tom, podobnie jak poprzednie, jest zróżnicowany pod względem tematycznym, a zamieszczone w nim artykuły odzwie...

24,35 zł
Struktura teorii spiskowych

Trudno znaleźć doniosłe współczesne wydarzenie społeczne, którego nie próbowano wyjaśnić przez odwołanie się do teorii s...

25,83 zł