swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 2

PROBLEMY SPOŁECZNO-POLITYCZNE W LITERATURZE I MEDIACH SOCIO-POLITICAL PROBLEMS IN A LITERATURE AND MEDIA Hanna Wiczanows...

16,20 zł
Solidarność i kryzys zaufania

Niniejszy zbiór esejów stanowi efekt międzynarodowego spotkania filozofów i teoretyków społecznych, którzy poszukiwali o...

13,49 zł
Polityka bezpieczeństwa w województwie śląskim
Jadwiga Stawnicka

Niniejsza książka przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny nie...

28,80 zł
Demokratyczny reżim polityczny
Rafał Glajcar

Książka jest poświęcona problematyce relacji między legislatywą i egzekutywą, rozumianych jako reżim polityczny sensu st...

75,28 zł
The Polish Quarterly of International Affairs nr 4/2015
Armen Grigoryan, Ryszard Machnikowski, Viktor Marsai, Marek Musioł, Olga Nowicka, Piotr Sadowski, Péter Stauber, Damian Wnukowski, Marek Rohr-Garztecki

Armen Grigoryan Armenia’s Membership in the Eurasian Economic Union: An Economic Challenge and Possible Consequences for...

20,70 zł
Sprawy Międzynarodowe 4/2015
Paweł Ochmann, Zdzisław Lachowski, Tomasz Srogosz, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Karol Kujawa, Adam Towpik, Beata Ociepka, Jakub Wojas, Ewa Trojnar, Tomasz Grzegorz Grosse, Bogdan Góralczyk

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międ...

20,70 zł
Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie

W książce ukazano różne oblicza współczesnych konfliktów, wskazując ich źródła i przewidywane następstwa. Nie ulega wątp...

18,45 zł
Granice wolności religijnej. Problemy polityczno-wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Maciej Potz

Czy w szkołach publicznych dopuszczalne są praktyki religijne? Czy państwo powinno subsydiować wyznaniowe szkoły i organ...

25,20 zł
Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej

„Recenzowana publikacja jest efektem badań, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego grantu związanego z p...

27,90 zł
The transformation of civil secret service in Poland in 1989-1990
Sylwia Galij-Skarbińska

In all authoritarian systems (including previous Eastern Bloc) secret service was a key tool to maintain their grip on p...

18,90 zł