swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Między newsem a mitem. Prasa wobec śmierci polityka
Magdalena Mateja

Dnia 10 kwietnia 2010 r. doszło do tragicznej w skutkach katastrofy, drugiej pod względem liczby ofiar w historii lotnic...

40,50 zł
The Polish Quarterly of International Affairs 1/2016
Jacek Durkalec, Wojciech Lorenz, Māris Andžāns, Pavel K. Baev, Vincenzo Camporini, Matthew Kroenig, Maria Raquel Freire, Licínia Simão, Bastian Giegerich, Nodar Kharshiladze, George Targamadze, Mário Nicolini, Jakub Janda, John Nomikos, A.Th. Symeonides, Habib M. Sayah, Jiří Šedivý, Igor Sutyagin, Michito Tsuruoka, Anna Wieslander

„The Polish Quarterly of International Affairs” jest anglojęzycznym kwartalnikiem Instytutu poruszającym i analizującym ...

20,70 zł
Sprawy Międzynarodowe 1/2016
Paweł Ochmann, Jakub Wojas, Bogdan Góralczyk, Piotr Kościński, Adam W. Jelonek, Jacek Chojnacki, Kacper Wańczyk, Agnieszka Szpak, Dominika Dziwisz

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międ...

20,70 zł
Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
Bartosz Jankowski

Prezentowana praca zawiera analizę niezwykle istotnego i aktualnego zagadnienia jakim jest współpraca rozwojowa. Jest to...

16,20 zł
Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego
Joanna Podgórska-Rykała, Magdalena Mikrut-Majeranek, Agata Andruszkiewicz

W niniejszej pracy, mającej charakter interdyscyplinarny, autorki podjęły rozważania nie tylko na temat polityki seniora...

14,40 zł
Debaty UKSWordzkie Część 1

Autorzy i redaktorzy książki reprezentują szeroki przekrój środowisk specjalistycznych: filozoficzne, medioznawcze, teol...

13,50 zł
Rola rzeczników prasowych w komunikacji i masowej
Krystian Dudek

Książka dedykowana jest praktykom (rzecznikom prasowym, piarowcom, dziennikarzom), akademikom i studentom. Jest to publi...

27,00 zł
Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej
Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński

Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku stawała i staje nadal wobec licznych szans i zagrożeń, będących w dużej mierze ...

21,60 zł
W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku. Studia i szkice

Zasadniczym celem książki pozostaje przybliżenie czytelnikom złożoności i wielowątkowości polskiej myśli politycznej w X...

31,50 zł
Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych

Teksty poświęcone wybranym aspektom przemian ról społeczno-zawodowych i tożsamości kobiet. Zakres omawianej problematyki...

14,40 zł