swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Folia Philosophica. T. 29

29. tom „Folia Philosophica” zgodnie z otwartą formułą tego wydawnictwa prezentuje szeroki zakres problematyki filozofic...

44,28 zł
Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a równość płci
Sławomira Kamińska-Berezowska

Publikacja prezentuje badania dotyczące nierównej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w ruchu związkowym, a dokł...

42,07 zł
Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach)

Podręcznik zawiera 41 eksperymentów nawiązujących do najważniejszego kierunku prowadzonych przez psychologów sądowych po...

24,35 zł
Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 10: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta

Kolejny tom tego seryjnego wydawnictwa stanowi wynik najnowszych badań etnologów, socjologów i antropologów kultury, pro...

61,99 zł
Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 11: Etnologia na granicy

Tom – wpisujący się w nurt badań współczesnej rzeczywistości kulturowej i społecznej na pograniczach etnicznych i region...

35,42 zł
Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?

Czy można mówić o „nadbagażu” w kontekście dziedzictwa kulturowego? Czy wartości historyczne, kulturowe, religijne – duc...

33,21 zł
Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 13: Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza

Wspólnym rysem zamieszczonych w tomie tekstów jest próba uchwycenia oraz zinterpretowania semantycznego krajobrazu miast...

31,00 zł
Fortepian w twórczości Witolda Lutosławskiego
Agnieszka Kopińska

100/100 LUTOSŁAWSKI – rok 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego – książka Agnieszki Kopińskiej wpisuje się w trwający właśn...

37,64 zł
Sociologizing Corruption Risk
Tomasz Burzyński, Jan Burzyński, Andrzej Górny, Wojciech Świątkiewicz

Publikacja stanowi socjologiczne spojrzenie na problematykę zagrożenia zachowaniami korupcyjnymi w instytucjach państwow...

31,00 zł
Dramat i doświadczenie

Książka Dramat i doświadczenie to publikacja nawiązująca do rozważań, podejmowanych w nurcie poetyki doświadczenia, z in...

59,78 zł