swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru nad instytucjami sektora bankowego
Agnieszka Wiktorzak

Publikacja dotyczy Komisji Nadzoru Finansowego jako państwowego organu nadzoru nad instytucjami należącymi do sektora ba...

33,21 zł
Obrazy świata
Beata Gontarz

Przedmiotem badań zamieszczonych w książce uczyniono literaturę, której twórcy ujawniają własną wrażliwość odbioru rzecz...

28,78 zł
Człowiek wobec wartości etycznych

Celem niniejszej publikacji jest poszukiwanie i opisanie różnorakich mechanizmów odpowiedzialnych za uruchamianie zachow...

31,00 zł
Ewolucja prawa prywatnego

Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów autorstwa przedstawicieli doktryny szeroko pojętego prawa prywatnego. W duż...

22,14 zł
Wartości w muzyce. T. 6: Muzyka współczesna - teatr - media

Tom szósty wydawnictwa wielotomowego Wartości w muzyce to cenny zbiór poglądów artystów, muzykologów, pedagogów muzyki, ...

53,14 zł
Normalizacja europejska w zakresie informatologii
Anna Matysek

Przedmiotem rozważań w monografii jest działalność europejskich organizacji normalizacyjnych w zakresie informatologii n...

24,35 zł
Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Wiedza o procesie globalizacji, jego kierunkach i skutkach jest niespójna, rozproszona, a sam termin globalizacja różnie...

46,49 zł
O współczesnych praktykach genderyzacji ciała

Książka prezentuje efekty socjologicznych badań i krytycznej refleksji nad kobiecością i męskością. Szczególną uwagę zwr...

90,77 zł
Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego
Malwina Rolka

Książka jest poświęcona dionizyjskim obliczom filozofii Fryderyka Nietzschego, stanowiąc zarazem próbę spojrzenia na jeg...

22,14 zł
Changes in social awareness on both sides of the border

Celem książki pod naukową redakcją Urszuli Swadźby i Daniela Topinki jest prezentacja zmian w świadomości społecznej, kt...

31,00 zł