swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej
Karol Makles

Praca stanowi monografię prasoznawczą poświęconą czasopismom centralnych organizacji samorządowych Drugiej Rzeczypospoli...

55,35 zł
Jak przeżyć w afrykańskim mieście?
Maciej Kurcz

Przedmiotem prezentowanej publikacji jest dynamiczny proces kształtowania się Dżuby – stolicy Sudanu Południowego, opisa...

50,92 zł
Dziwniejsze niż fikcja
Magdalena Kempna-Pieniążek

Prezentowana praca jest zbiorem interpretacji filmów takich jak Marzyciel, Zostań czy Quantum of Solace. Nadrzędną kateg...

13,28 zł
Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla
Piotr Łaciak

Rozprawa prezentuje filozofię Edmunda Husserla w świetle trzech tez, które zostały tak wyrażone, aby zaakcentować centra...

42,07 zł
Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka (na przykładzie zawodu policjanta)
Monika Żak

Zagadnienie pracy ludzkiej i jej wpływu na życie rodzinne w ostatnich latach stało się tematem podejmowanym przez przeds...

24,35 zł
Fenomenologiczne wątki w psychologii poznania
Maria Anna Zając

W opracowaniu przede wszystkim dokonano rekonstrukcji wyników badań empirycznych Danuty Gierulanki i ukazano bogactwo zw...

24,35 zł
Laboratorium w szufladzie Chemia
Angelika Gumkowska

„Laboratorium w szufladzie” to cykl książek przeznaczonych dla osób ciekawych świata, pasjonatów, hobbystów, a przede ws...

28,71 zł
Laboratorium w szufladzie Elektrotechnika, elektronika, miernictwo
Zasław Adamaszek

„Laboratorium w szufladzie” to cykl książek przeznaczonych dla osób ciekawych świata, pasjonatów, hobbystów, a przede ws...

28,71 zł
Od epistemologii do krytycznej analizy dziejów
Marta Ples-Bęben

Książka jest próbą syntetycznego ujęcia filozofii Léona Brunschvicga (1869–1944), niegdyś wpływowej, a dziś zapomnianej ...

15,50 zł
Fenomenologia jako możliwość filozofii dramatu Józefa Tischnera
Agnieszka Wesołowska

Praca Fenomenologia jako możliwość filozofii dramatu Józefa Tischnera poświęcona jest problemowi odczytania fenomenologi...

24,35 zł