swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Filozofia Kanta i jej recepcja

Artykuły zebrane w książce stanowią próbę spojrzenia na rozmaite wpływy filozofii krytycznej Immanuela Kanta przede wszy...

26,57 zł
20 lat transformacji w aspekcie regionalnym

Zbiór artykułów dotyczących społecznych problemów i przeobrażeń Śląska – jego polskiej i czeskiej części – w okresie tra...

24,35 zł
Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu
Joanna Boroń, Katarzyna Buda, Mateusz Dąbroś, Patryk Felkel, Michał Grela, Krzysztof Pacuła, Joanna Szymańska

Na publikację składają się wybrane referaty spośród wygłoszonych podczas konferencji naukowej pt. „Autonomia woli w praw...

22,14 zł
Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym
Olga Sitarz

Niniejsza monografia w sposób całościowy prezentuje instytucję czynnego żalu związanego z usiłowaniem. Ze względu na tak...

79,70 zł
Studia bibliologiczne. T. 19: Zagadnienia wydawnicze - dzieje książki, prasy i bibliotek

Na kolejny tom Studiów bibliologicznych składa się dwanaście artykułów napisanych przez doświadczonych autorów oraz debi...

22,14 zł
Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza

Ideą książki jest pokazanie szerokiej perspektywy usytuowania problematyki psychologii zdrowia w różnych kontekstach teo...

35,42 zł
Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy

Tematyka 18. tomu koncentruje się wokół kwestii zakreślonych w podtytule: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, prac...

36,53 zł
Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego
Agnieszka Skóra

Ze Wstępu: Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do informacji publicznej w świetle przepisów kodeksu post...

23,40 zł
Zobaczyć więcej
Garry Gilfoy

Zbudowana wokół niezwykłych historii siedmiu osób, które, nie z własnej woli, odwiedziły świat duchowy, książka „Zobaczy...

17,10 zł
Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców

Przedmiotem niniejszej pracy zbiorowej są relacje sektora publicznego z sektorem prywatnym, oparte na niepublicznych for...

22,14 zł