swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zeszyt "Architektura" nr 12, Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych na wybranych przykładach miast syryjskich w kontekście uwarunkowań p
Joanna Klimowicz

Praca dotyczy zagadnień kreowania przestrzeni zurbanizowanej oraz kształtowania form architektonicznych w warunkach klim...

23,40 zł
Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej
Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz, Bożena Degórska, Wojciech Bartoszczuk, Agnieszka Brzosko-Sermak

Tom I serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna” Mon...

36,90 zł
Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów
Anna Bielska, Adrianna Kupidura, Radosław Rogoziński

Tom II serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”. W...

23,40 zł
Zeszyt "Architektura" nr 13, Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń
Krystyna Solarek

Na obrzeżach Warszawy od lat kształtuje się specyficznie zagospodarowany obszar, zmieniający się szybko, powiększający s...

43,20 zł
Łódzkie wille fabrykanckie
Krzysztof Stefański

WSTĘP (fragment) Rezydencje przemysłowców tworzą ważny element zabytkowej spuścizny Łodzi z okresu przemysłowego rozwoj...

90,00 zł
The Mosques of Istanbul. Names, history and legends
Julia Krajcarz, Ewa Siemieniec-Gołaś

The subject that was engaged in the work has never been the object of either reasearch or scholarly work.The book presen...

13,50 zł
Wspomnienia architekta
Władysław Czarnecki

Władysław Czarnecki (1895–1983), architekt i urbanista, urodzony we Lwowie, przez znaczną część swojego życia związany z...

72,00 zł
Dom Partii
Andrzej Skalimowski

Autor przedstawia szczegółowo genezę oraz etapy realizacji niezwykłej inwestycji, jaką z architektoniczno-urbanistyczneg...

22,50 zł
Roman Feliński architekt i urbanista
Jakub Lewicki

Roman Feliński (1886–1953) stworzył blisko 30 planów miast (m.in. Gdyni, dzielnic Warszawy) i zaprojektował ponad 100 mo...

47,70 zł
Teatr masowy - Teatr dla mas

Rozważania związane z takimi zagadnieniami, jak teatr masowy, poetyka odbioru teatru „wielkiej liczby”, strategie artyst...

21,60 zł