swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(9)/2012

Dziewiąty tom „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”, podobnie jak tomy poprzednie, oscyluje wokół zagadnień z zakresu bi...

18,99 zł
Podstawy zarządzania informacją
Krystyna Wanda Roman

Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom seryjnego wydawnictwa Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, zatytułowany Podstawy za...

18,99 zł
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(10)/2013

Kolejny, dziesiąty tom „Toruńskich Studiów Bibliologicznych” (dalej: „TSB”), podobnie jak poprzednie, zawiera artykuły p...

18,99 zł
Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów

Na przestrzeni wieków Kościół chrześcijański wytworzył własną kulturę słowa pisanego. Odcisnęła ona wyraźne piętno na ks...

18,63 zł
Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(11)/2013

Artykuły Iwona Imańska - Biblioteka Jakuba Bliwernitza (1667–1731), burmistrza Malborka Piotr Nowak - Skuteczna...

19,93 zł
System informacji archiwalnej w Polsce
Justyna Adamus-Kowalska

Publikacja obejmuje swym zakresem zagadnienia wchodzące w obręb nauki o informacji oraz archiwistyki. Problematyka zosta...

15,50 zł
Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej
Zdzisław Gębołyś

Tematem głównym książki są biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym, ich znaczenie dla mniej...

61,99 zł
Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959
Dorota Degen

„Publikacja ta ukazuje krytycznie politykę wydawniczą w sferze nauki, realizowaną w Polsce Ludowej do 1959 roku. Dokonan...

25,25 zł
Eugeniusz Przybył. Między książką a sztuką
Janusz Tondel

Urodził się w Łodzi w 1884 r. W latach 1905-1913 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem mistrza Wojcie...

119,56 zł
Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej
Natalia Pamuła-Cieślak

Książka dotyka obecnie ważnego problemu edukacji informacyjnej w zakresie korzystania z zasobów tzw. Ukrytego Internetu,...

25,25 zł