swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956
Wanda Ciszewska

Rozprawa […] wypełnia istotną lukę badawczą. Stanowi bardzo wartościową monografię, poprawną metodologicznie, przemyślan...

31,50 zł
Polskie serie literackie w XIX wieku
Alicja Jędrych

Książka jest pionierską próbą uporządkowania przebogatej materii, jaką są polskie serie literackie w XIX wieku. Autorka ...

18,72 zł
Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym
Jolanta Kępa-Mętrak

Publikacja przedstawia funkcjonowanie czasopism samorządowych poprzez analizę wybranych przykładów gmin i powiatów z róż...

18,26 zł
Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce
Mariusz Jarocki

Wolne i otwarte oprogramowanie (ang. Open Source Software - OSS) stanowi jeden z ważnych segmentów obecnego rynku techno...

36,00 zł
Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych
Ewa Głowacka

Ocenianie nie jest zajęciem szczególnie przyjemnym, zwłaszcza jeżeli oceniać trzeba własne zachowania czy wyniki podejmo...

30,60 zł
Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XX wieku

Redaktorzy recenzowanego tomu nie pierwszy raz podejmują tytułową tematykę, gdyż na przestrzeni ostatnich pięciu lat wyd...

36,00 zł
Obrażające i podburzające pismo "Lech. Gazeta Gnieźnieńska" (1895-1914)
Grażyna Gzella

Podstawowym celem pracy było w miarę wszechstronne scharakteryzowanie działań redaktorów odpowiedzialnych gnieźnieńskiej...

25,20 zł
Tegumentologia polska dzisiaj. Polish bookbinding studies today

Niniejszy tom zawiera pierwszy w polskiej literaturze naukowej zbiór osiemnastu wyselekcjonowanych tekstów powstałych na...

36,00 zł
Józef Weyssenhoff (1860 – 1932) pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy
Ewa Danowska

Józef Weyssenhoff to znany i w swoim czasie poczytny polski pisarz schyłku XIX i początków XX stulecia. Jego Żywot i my...

14,94 zł
„Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Środowisko polskich inżynierów i techników na obczyźnie zawsze dążyło do stworzenia ogólnego pisma, które promowałoby ic...

19,93 zł