swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis

Biblioteka Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, założona przez znanego tłumacza literatury zachodnioeuropejskie...

26,57 zł
WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne
Veslava Osińska

Dlaczego jedne infografiki są bardziej zrozumiałe i atrakcyjne niż inne? Naszą uwagę przyciągają zwłaszcza fantazyjnie w...

73,80 zł
Optymalizacja porodu

Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukaz...

17,82 zł
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny NR 1(1)/2009

Czasopismo jest skierowane do klinicystów, praktyków psychiatrii, psychoterapii, neuropsychiatrii i neuropsychologii. St...

13,50 zł
Ryzyko rezydualne- chorób układu sercowo naczyniowego, t.1

Zbiór unikalnych w skali międzynarodowej artykułów napisanych przez wybitnych naukowców – lekarzy z doświadczeniem klini...

71,10 zł
Leki ß-adrenolityczne
Marek Kuch, Andrzej Światowiec

Leki ß-adrenolityczne stosowane są medycynie od ponad 40 lat. Swą pozycję ugruntowały nie tylko w leczeniu nadciśnienia ...

44,10 zł
Sartany
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Maciej Janiszewski

Monografia dotycząca antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny. Zespół świetnych kardiologów-klinicystów prowadzi nas ...

67,50 zł
Renesans metforminy
Artur Mamcarz, Wiesława B. Duda-Król

Publikacja poświęcona jest metforminie, leku który skutecznie leczy hiperglikemię, ma działanie metaboliczne, zmniejsza ...

44,10 zł
Przewlekła niewydolność serca

Monografię rozpoczyna ważny artykuł wprowadzający omawiający zagadnienia związane z rozpoznaniem i nowoczesną klasyfikac...

98,10 zł
NEBIWOLOL 33 pytania i odpowiedzi
Marcin Grabowski

Monografia w konwencji pytań i odpowiedzi przedstawia podstawowe zasady stosowania leków beta-adrenolitycznych w choroba...

67,50 zł