swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Choroby zawodowe Prawo orzecznictwo postępowanie
Agnieszka Domańska

Tematyka Definicja choroby zawodowej została zdefiniowana w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego pods...

65,31 zł
Folia Medica Lodziensia t. 36 z. 1/2009
Hanna Pisarek

Guzy o charakterze endokrynnym wykazują obecność receptorów somatostatynowych SSTR 1-5 o róŜnym nasileniu. Szeroko zbada...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 36 z. 2/2009
Praca Zbiorowa

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z ...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 38 z. 2/2011
Praca Zbiorowa

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z ...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 38 suplement 1 2011
Mariusz Stasiołek

WSTĘP (fragment) Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex - SM) jest przewlekłym demielinizacyjnym schorzeniem oś...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 38 z. 1/2011
Ewa Orlewska

WSTĘP (fragment) Podejmowanie decyzji o finansowaniu technologii medycznych ze środków publicznych jest procesem złożony...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 37 z. 1/2010
Praca Zbiorowa

OD REDAKCJI (fragment) Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy numer naszego Czasopisma wydany w 2010 roku i dedykowany pam...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 37 z. 2/2010
Praca Zbiorowa

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z ...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 38 suplement  2/2011
Agnieszka Żebrowska

STRESZCZENIE (fragment) Patogeneza podnaskórkowych chorób pęcherzowych o podłożu autoimmunologicznym, do których należą ...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 39 z. 2/2012
Praca Zbiorowa

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z ...

21,73 zł