swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej XXI wieku

Zachowanie zdrowia i utrzymanie życia nie jest możliwe bez prowadzenia różnorodnych form opieki nad człowiekiem. Pielęgn...

26,37 zł
Wybrane aspekty zdrowia i choroby

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wybranych aspektów zdrowia i choroby w szerokim kontekście medycznym, sp...

21,06 zł
Czystek Śródziemnomorski cud natury
Rafał Hudy, Aleksander Wójcik

Czystek (Cistus incanus) – roślina roku 1999 Czystek, zwany także skalna różą, rośnie dziko na greckich glebach bogatych...

34,20 zł
Folia Medica Lodziensia t. 40 z. 1/2013
Praca Zbiorowa

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z ...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 40 z. 2/2013
Praca Zbiorowa

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z ...

21,73 zł
Implanty dentystyczne. Procedury laboratoryjne krok po kroku
Carl Drago, Thomas Peterson

Współczesna implantologia, dzięki różnorodności materiałów stomatologicznych i dynamicznie rozwijającej się technologii,...

171,90 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia - wybrane aspekty

Sektor usług zdrowotnych w Polsce stale się powiększa, stąd problematyka zarządzania i marketingu usług zdrowotnych nabi...

13,50 zł
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia. T.15, z.1

Seria Fizjoterapia jest poświęcona fizjoterapii rozumianej jako dyscyplina o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia człowieka...

16,20 zł
Quality assessment of medicinal substances and products
Anna Jelińska, Marianna Zając

Quality assessment of medicinal substances and products is based on the polish‐language monograph Ocena jakości substanc...

91,80 zł
Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne
Marcin Juś

Książka przedstawia analizę problemu redukcjonizmu w medycynie z perspektywy filozofii nauki. Wskazuje na umiarkowany an...

21,24 zł