swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna
Jerzy K. Wranicz, Krzysztof Kaczmarek, Wojciech Gaszyński

Chociaż książka ta jest kierowana do ratowników medycznych, ludzi, którzy zapewne będą szkolić kolejne grupy zainteresow...

13,50 zł
Folia Medica Lodziensia t. 41 z. 1/2014
Praca Zbiorowa

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z ...

21,73 zł
Folia Medica Lodziensia t. 41 z. 2/2014
Praca Zbiorowa

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z ...

21,73 zł
Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu
Roman Paśniczek

Treść podręcznika dotyczy metod terapeutycznych i urządzeń technicznych stosowanych w procesie usprawniania pacjentów z ...

28,80 zł
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia. T. 16, z. 1

Seria Fizjoterapia jest poświęcona fizjoterapii rozumianej jako dyscyplina o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia człowieka...

16,20 zł
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia. T.16, z. 2

Seria Fizjoterapia jest poświęcona fizjoterapii rozumianej jako dyscyplina o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia człowieka...

16,20 zł
Biochemiczne i molekularne podstawy biotransformacji ksenobiotyków
Michał Cichocki

Ze wstępu Najważniejszą intencją napisania monografii w takiej formie było przygotowanie kompendium poruszającego podst...

29,71 zł
Soma i Psyche

Soma i psyche, lecz nigdy oddzielnie soma lub psyche. Składają się one na Jedność = Osobę Ludzką. Każdy z pracowników s...

67,88 zł
Soma i Psyche część 2

Z przedmowy Duże zainteresowanie problematyką soma i psyche, która została zaprezentowana w wydanej pod tym tytułem pub...

29,56 zł
Medycyna paliatywna

Medycyna Paliatywna to publikacja przygotowana przez grono znanych i cenionych autorów, dostosowana jest do nowego progr...

92,88 zł