swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Nieobecne wyzwanie?
Katarzyna Szymańska-Zybertowicz

Książka „Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 roku" podej...

30,42 zł
Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie
Stefan Zaleski

Książka łączy krytyczną analizę socjogenenezy dwóch fenomenów ponowoczesności - dyskursu o społeczeństwie obywatelskim o...

20,25 zł
Słownik biograficzny socjologii polskiej t.4
Włodzimierz Wincławski

Tom IV Słownika biograficznego socjologii polskiej, zamyka edycję, która przynosi łącznie 887 biogramów osób, które zazn...

69,61 zł
Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko augustowskiego
Michał Głuszkowski

W pracy omówiony został wpływ czynników pozajęzykowych na dwujęzyczność staroobrzędowców zamieszkujących w regionie suwa...

37,98 zł
Ciało w tańcu Analiza socjologiczna
Dominika Byczkowska

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna to jedna z pierwszych polskich publikacji z zakresu socjologii tańca, a także jedna...

20,52 zł
Aborcja w dyskursie publicznym Monografia zjawiska
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Publikacja dotyczy społecznego postrzegania aborcji w dyskursie publicznym i wpisuje się w krytyczną refleksję na ten te...

14,04 zł
Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji
Arkadiusz Karwacki

Książka traktuje o współczesnych koncepcjach polityki społecznej wpisanych w idee „aktywnej polityki społecznej" (APS). ...

37,94 zł
Przemiany współczesnego uniwersytetu od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej
Kamila Biały

Książka ta jest wynikiem badań prowadzonych przez autorkę nad przemianami w obrębie dyskursu na temat kształtu i roli ws...

14,04 zł
Teorie socjologiczne a religia. Między sekularyzacją a desekularyzacją
Łukasz Kutyło

Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie paradygmatów teoretycznych i podstawowych dyskusji właściwych dl...

15,12 zł
Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie

Autorzy tekstów zawartych w książce zwracają uwagę na ważne zjawiska i procesy dokonujące się współcześnie w Europie Śro...

14,04 zł