swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego
Katarzyna Zajda

Praca poświęcona jest nowemu zjawisku społecznemu: lokalnym grupom działania. To nowe struktury społeczne, powstające na...

15,12 zł
Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów

Problematyka podejmowana w oddawanej do rąk Czytelnika monografii odnosi się do szeroko rozumianych związków i zależnośc...

17,28 zł
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski
Wojciech Knieć

Książka jest próbą socjologicznej analizy funkcjonowania unijnych funduszy wiejskich i rolnych na obszarach Polski z per...

35,41 zł
Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego
Andrzej Boczkowski

Znaczenie problematyki, jaką podejmuje Andrzej Boczkowski, trudne jest do przecenienia. (…) Autor bardzo umiejętnie reko...

21,60 zł
Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej

Zgromadzenie i przygotowanie do druku materiałów do prezentowanej książki trwało długo, a jeszcze dłużej dojrzewała idea...

30,38 zł
Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI
Paweł Gancarczyk

Książka jest próbą całościowego spojrzenia na znaczenie wynalazku druku dla kultury muzycznej XVI wieku. Po zarysowaniu ...

32,40 zł
Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce
Andrzej Ładyżyński

Książka prezentuje adopcję, jako istotne zjawisko społeczne i kulturowe. Adopcja jest tu rozumiana jako forma zaspokajan...

34,20 zł
Akademia umiejętności interpersonalnych
Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Książka Katarzyny Bocheńskiej zasługuje na uwagę, gdyż umiejętnie łączy walory popularnonaukowe z poradnikowymi. Znajdzi...

35,82 zł
Antropologia kulturowa, cz. 2
Janusz Gajda

Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana: ”Kultura obyczajowa początku XXI wieku” ukazuje proces zmi...

25,20 zł
Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza
Piotr Długosz

Autor w swojej pracy podejmuje problem ogromnej wagi, jakim jest w naukach społecznych młodzież i jej rola w modernizacj...

21,60 zł