swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Przegląd Socjologiczny t. 62 z. 3/2013
Praca Zbiorowa

„Przegląd Socjologiczny” jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckie...

28,35 zł
Przegląd Socjologiczny t. 62 z. 1/2013
Praca Zbiorowa

Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” prezentuje rozważania i wyniki analiz dotyczące zastosowań różnych, zarówno il...

28,35 zł
Przegląd Socjologiczny t. 62 z. 2/2013
Praca Zbiorowa

Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy ...

28,35 zł
Studia Wyborcze t. 16
Praca Zbiorowa

Ukazujący się od 2006 roku półrocznik „Studia Wyborcze” stanowi interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zak...

23,63 zł
Studia Wyborcze t. 15
Praca Zbiorowa

Ukazujący się od 2006 roku półrocznik „Studia Wyborcze” stanowi interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zak...

23,63 zł
Małżeństwo. Początek i koniec
Piotr Szukalski

Celem pracy jest spojrzenie na małżeństwo – zarówno na jego początek, jak i koniec – z perspektywy demograficznej. Obie...

17,28 zł
W świecie wygnańców wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej
Marcin Kafar

Zaangażowanie antropologa łączy trzy postawy autobiograficzne - świadectwa, wyznania, wyzwania. Osią pracy jest napięcie...

17,28 zł
Kraków Miejsce i tekst

Tom poświęcony jest fenomenowi Krakowa – miasta o statusie utrwalonym w polskiej kulturze narodowej, a jednocześnie prze...

14,40 zł
Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie
Anna Wójtewicz

Książka łączy perspektywę edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z socjo-antropologicznymi rozważaniami na temat ciała w...

23,94 zł
Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku
Szymon Marcińczak

Socjalistyczne kraje Europy Środkowej i Wschodniej wykazywały pewne różnice w naturze i funkcjonowaniu systemu społeczno...

15,12 zł