swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Holandia Presja depresji
Marek Orzechowski

Nowa książka autora "Belgijskiej melancholii" Depresja, tamy, wiatraki, poldery i po horyzont pola tulipanów, tolerancja...

28,79 zł
Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji
Małgorzata Zamojska, Anna Wójtewicz, Agnieszka Furmańska-Maruszak

"Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpc...

19,26 zł
Mobbing zagrożenie życia zawodowego dla pracowników
Aneta Kokot

(...) Publikacja opracowana przez Panią Anetę Kokot zasługuje na pełne poparcie, tym bardziej, iż zjawisko mobbingu pomi...

17,01 zł
Człowiek wobec uzależnień
Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz

Publikacja obejmuje dwa kluczowe problemy - narkotyki i dopalacze oraz zaburzenia będące następstwem kompulsywnego używa...

28,08 zł
Słownik pedagogiki pracy i organizacji
Andrzej Balasiewicz, Robert Błaut, Włodzimierz Chojnacki

"To jest pozycja wydawnicza z bogactwem 264 haseł, jej poziom ustępuje tylko słownikom PWN-u. (...) Uważam, iż konkurenc...

32,40 zł
Narkotyki i paranarkotyki - perspektywa polska
Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński

Książka powstała we współpracy z Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Wa...

25,92 zł
Zachowania ryzykowne i uzależnienia
Marek Walancik, Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz

Atutem podręcznika jest lokalizacja tematyki zachowań ryzykownych i uzależnień w szerokim kontekście antropologiczno-kul...

18,00 zł
Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych
Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska

Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy ...

32,40 zł
Od "welfare state" do "welfare society"?

Kryzys, doświadczany przez państwa europejskie ze zmienną intensywnością od 2008 roku, stał się źródłem nowych wyzwań dl...

21,24 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 2

Drugi tom czasopisma poświęcono problemowi społecznych konsekwencji rozwoju, a obecnie upadku przemysłu na Górnym Śląsku...

28,78 zł