swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Światy i konteksty społeczne Tom 2

Publikacja stanowi kolejny zapis Krakowskich Spotkań Socjologicznych, wydaje się, że już cyklicznej imprezy tego środowi...

18,98 zł
Europe and America in the mirror

A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue...

20,56 zł
Oblicza socjologii krakowskiej t.1

Wszystkie teksty są bardzo ciekawe, zasługują na uwagę, są dobrze osadzone w literaturze. Ich zaletą jest nowatorskie sp...

18,27 zł
Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych
Stanisław Burdziej

Stanisław Burdziej podjął ważny temat dotyczący „ducha” ustroju i działania największego dziś mocarstwa światowego, wpły...

17,71 zł
Tożsamość a wirtualność
Wacław Branicki

Książkę wyróżnia umiejętne wykorzystanie znajomości klasycznej filozofii i jej narzędzi do analizy nadzwyczaj skomplikow...

21,03 zł
Tożsamość nowoczesność stereotypy

Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia „tożsamości”, „stereotypów”, „nowoczesności” różnią status ontologiczny...

31,10 zł
Od obcości do symulakrum
Ireneusz Jeziorski

Ireneusz Jeziorski – doktor socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie adiunkt w Katedrze Socjologii Akademii Tech...

23,25 zł
Pomiędzy miastem a wsią
Katarzyna Kajdanek

Największym walorem książki jest fakt bycia pierwszym na gruncie polskiej socjologii opracowaniem poświęconym interesują...

19,50 zł
Nowe ślady Stare drogi
Wojciech Doliński

O praktycznych walorach podjętego problemu nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Chodzi przede wszystkim o uwikłania...

23,72 zł
Drogi i rozdroża

Zjawisko migracji, które objęły Polskę po 2004 roku, stanowi warty eksploracji teren nie tylko dla demografów, ekonomist...

27,13 zł