swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Obywatel w społeczeństwie informacyjnym
Tomasz Masłyk

Książka Tomasza Masłyka podejmuje niezwykle ważny i aktualny temat funkcjonowania jednostki w społeczeństwie informacyjn...

25,46 zł
Tożsamość i religia Ormianie
Dorota Ziętek

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań socjologicznych i religioznawczych książka prezentuje specyfikę narodu or...

20,48 zł
Agencja towarzyska
Magdalena Wojciechowska

W książce zrekonstruowany został mechanizm budowania tożsamości przez kobiety zatrudnione w agencjach towarzyskich. Auto...

18,97 zł
Kara śmierci. Studium socjologiczne
Beata Hernik-Pikulska

Młodociani sprawcy przestępstw, bestialskie mordy, brak zaufania do instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeń...

23,80 zł
Suburbanizacja po polsku
Katarzyna Kajdanek

Polska suburbanizacja ma swoje cechy specyficzne, warte analizy. Książka Katarzyny Kajdanek została przejrzyście skonstr...

22,67 zł
Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Podstawowe założenie leżące u podstaw tej książki sprowadzić można do stwierdzenia, że przestrzeń miejska jest zarówno z...

26,02 zł
Borders and Fields

The item considered by all of us to be particularly significant in interpreting social realities, but also ourness-other...

17,71 zł
Zaufać mediom?
Aleksandra Wagner

Praca Autorki stanowi cenny wkład w rozwój nie tylko polskich badań nad rozwijającym się społeczeństwem medialnym oraz j...

21,59 zł
Między nakazem a wyborem

Przedmiotem recenzowanej publikacji jest problematyka małżeństwa i rodziny w Polsce, ujęta wieloaspektowo, z kilku różny...

25,83 zł
Gender w społeczeństwie polskim

Podstawowym celem książki Gender w społeczeństwie polskim jest dostarczenie polskim Czytelniczkom i Czytelnikom złożonej...

26,57 zł