swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej
Łukasz Piotr Wojakowski

Książka ta powinna stać się obowiązkową lekturą na studiach historycznych, gdzie nie przedstawia się ani autorów, któryc...

19,93 zł
Nowy ład?
Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka

Książkę otwiera refleksja na temat dynamiki struktur społecznych i nierówności, ujęć teoretycznych i procesów globalnych...

27,90 zł
Miasto(post)socjalistyczne

Celem dwutomowej zbiorowej monografii Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy jest interdyscyplinarna refleksja n...

22,66 zł
Spiskowe narracje i metanarracje
Franciszek Czech

Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze do...

23,19 zł
Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie
Marta Sałkowska

Praca ta jest pokłosiem oryginalnych badań empirycznych polsko-norweskich, co ma decydujący wpływ na jej charakter i jes...

24,77 zł
Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu
Małgorzata Zadka

Monografia tego typu nie ma precedensu w polskiej literaturze starożytniczej i językoznawczej. Książka ta może być bardz...

20,56 zł
Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa
Katarzyna Iwińska

Moim zdaniem omawiana propozycja wydawnicza podejmuje bardzo ważny problem teorii społecznej, wykazuje bardzo dobrą orie...

23,71 zł
Regionalizm czy nowa etniczność?
Anna Wrona, Ewa Nowicka

Moje całościowe wrażenia związane z lekturą recenzowanej książki są bardzo pozytywne. Autorki przeprowadziły rzetelną, o...

17,39 zł
Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim
Danuta Walczak-Duraj, Marcin Pierzchała

W monografii opisano sposób pojmowania obywatelskości jako płaszczyzny integracji społeczności muzułmańskich ze społecze...

19,80 zł
Od stereotypu do wykluczenia

Powiększa się grupa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, co częściowo związane jest z postępującym w Polsce roz...

20,16 zł