swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji
Filip Schmidt

Jaką rolę w związkach intymnych pełnią dziś moment rozpoczęcia relacji, zamieszkania razem oraz ślubu, a jaką pełniły da...

25,20 zł
Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne, problemy lokalne
Marek Walancik, Mariusz Jędrzejko

Opiniowana praca wpisuje się w nurt opracowań z przesłaniem edukacyjnym – zgodnie z artykułowanym przez Autorów przedmio...

45,00 zł
Stawanie się recydywistą
Renata Szczepanik

W książce zawarto zagadnienia z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie ...

19,35 zł
Inkluzja czy iluzja? Praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych
Anna Pluskota

„Recenzowana książka prezentuje koncepcyjnie dopracowany i spójny model zmiany społecznej na poziomie lokalnym, który mo...

27,00 zł
Podstawy socjologii prawa
Andrzej Kojder

Zarys historyczny kształtowania się dyscypliny naukowej oraz idee formułowane przez jej klasyków i najwybitniejszych prz...

28,80 zł
Poor Europe

Głównym celem, jaki przyświecał autorom publikacji "Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries" by...

42,07 zł
Aparycje współczesności
Marian Golka

Książka dotyczy wybranych, choć nader ważnych zagadnień odnoszących się do współczesności: od jej pojmowania poprzez kwe...

22,95 zł
Cywilizacja współczesna i globalne problemy
Marian Golka

Książka jest autorską syntezą łączącą liczne kwestie dotyczące współczesnego świata w skali globalnej. Przedstawia w uję...

32,40 zł
Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian
Dominik Antonowicz

Książka stanowi przede wszystkim pionierskie i systematyczne omówienie procesu reform polskiego systemu szkolnictwa wyżs...

31,50 zł
Przegląd Socjologiczny t. 64 z. 1/2015
Praca Zbiorowa

This issue of Sociological Review commemorates the 25th anniversary of the adoption by the UN General Assembly of The Co...

28,35 zł