swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Jak u siebie Zamieszkiwanie i komfort
Marta Skowrońska

Odwołując się do jasno wyłożonych przekonań i założeń co do "charakteru świata społecznego", Marta Skowrońska buduje zni...

22,67 zł
Wygnanie z raju
Tomasz Piróg

Wybór problemu badawczego uważam za niezmiernie istotny. Problematyka pracy pozwala na integrację podstawowych dla socjo...

15,29 zł
Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii
Joanna Krotofil

Książka jest klasyczną pracą interdyscyplinarną. Znajdujemy w niej zarówno psychologię, jak i socjologię, a nawet antrop...

21,61 zł
Praca socjalna z rodziną problemową
Anna Kanios

Publikacja zawiera charakterystykę systemu wspierania rodziny oraz opis roli ośrodka pomocy społecznej w systemie wspier...

13,50 zł
Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy

Leksykon jest adresowany nie tylko do socjologów, ale i do reprezentantów pokrewnych dziedzin naukowych, także do tych w...

62,73 zł
Women in different global contexts
Jolanta Maćkowicz, Ewa Pająk-Ważna

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, wystąpiła z międzynarodowym...

22,50 zł
Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej
Włodzimierz Anioł, Krzysztof Piątek, Rafał Bakalarczyk, Krzysztof Frysztacki

Zasadniczym celem książki jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czy możemy mówić o kształtowaniu się we współcz...

21,60 zł
Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty

W monografii w spójny i przejrzysty sposób zaprezentowano uwarunkowania i kierunki zmian w polityce rynku pracy oraz sta...

16,20 zł
Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice

Przedstawiony do recenzji zbiór rozpraw mieści się w bardzo szerokim kręgu problematyki, obejmując zagadnienia historycz...

20,70 zł
Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów

(…) Aby zrozumieć funkcjonowanie współczesnych mediów i logikę działania innych aktorów konstytuujących rynek środków ma...

15,30 zł